Mój numer IP

lip 13, 2017 przez

Mój numer IP

Każde urządzenie (lub grupa urządzeń) podłączone do sieci komputerowej jaką jest Internet posiada unikalny, przyporządkowany mu numer identyfikacyjny, zwany również numerem IP. Swój numer IP posiada każde urządzenie, z dostępem do Internetu, takie jak komputer stacjonarny, laptop, tablet, czy też smartfon.
Każde urządzenie może pozyskiwać swój numer identyfikacyjny IP na dwa sposoby: można go ustawić statycznie, dzięki temu moje IP jest zawsze takie samo. Urządzenie może też mieć ustawiane swój numer identyfikacyjny dynamicznie za pomocą DHCP w sieci lokalnej. Wtedy może się zdążyć, że każdorazowo urządzenie ma nadane inny numer IP. Komputery pełniące w sieci określoną funkcję, na przykład serwery swoje numery IP mają ustawiane statycznie, czyli zawsze są takie same.

 

32 bitowe adresy IP zapisywane są w formie czterech oktetów oddzielonych od siebie kropkami. Prezentowane są na ogół jako cztery dziesiętne liczby z zakresu 0-255.
Adres IP reprezentuje nasz komputer w sposób unikalny i jest swoistą nazwą, która odróżnia nasze urządzenie od całej masy urządzeń podłączonej do olbrzymiej i rozbudowanej sieci jaką jest Internet.